Elevhälsa


Elevhälsoteam (EHT)
I gymnasiets elevhälsoteam ingår rektor, tf. bitr. rektor, skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare. 

Friskvård - förebyggande hälsovård
Under din tid på Campus Manilla gymnasium kommer du att erbjudas utbildning i friskvård – kunskap om hur du själv kan påverka ditt mående. Efter behov hålls föreläsningar och/eller temadagar om olika ämnen.

Introduktionsföreläsning i hur man kan påverka sitt eget mående och hantera stress. Eget projektarbete kring friskvård i kursen ”Idrott och hälsa”. Individuellt hälsosamtal med skolsköterska. Introduktionsföreläsning i stresshantering utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Individuellt hälsosamtal med skolsköterska.

Eleverna inbjuds att gå kursen ”Att hantera stress och främja hälsa”. Kursen bygger på ACT (Acceptance and
Commitment Therapy) och omfattar 5 x1,5 tim. I kursen ingår praktiska övningar och mindfulness.

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP…
Nedan presenteras några sätt att få hjälp.
Glöm inte att du alltid även få hjälp hos kurator eller skolsköterska - eller av din mentor.

  • Sjukvårdsrådgivning för såväl fysisk som psykisk ohälsa: ring 1177.
  • Nationella hjälplinjen: www.hjalplinjen.se eller ring 020-220060.
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för dig som inte har fyllt 18 år:  www.bup.se. För akut rådgivning kvällar, nätter och helger, ring 08-616 69 00.
  • Ungdomsmottagningen i din kommun tar emot ungdomar mellan 13 och 25 år. För Stockholms skolors ungdomsmottagning, ring 08-50832740. För ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se.
  • Stadsmissionen har bland annat en kostnadsfri mottagning för unga män: www.stadsmissionen.se.