ELEVHÄLSAN


Campus Manillas elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete.

Elevhälsoteamet träffas en en gång i veckan. I teamet finns biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Teamet har tillgång till skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska
Maria Celander
maria.celander@campusmanilla.se

Specialpedagog
Maud Söderquist Nilsson
maud.soderquist@campusmanilla.se

Speciallärare
Olivia Aranda
olivia.aranda@campusmanilla.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Niklasson
sara.niklasson@campusmanilla.se