ELEVHÄLSAN


Campus Manillas elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete.

Elevhälsoteamet träffas en en gång i veckan. I teamet finns rektor, biträdande rektor för EHT, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Teamet har tillgång till skolläkare och psykolog.

På Schoolsoft finns mer att läsa om elevhälsan.