Ansökan

 


Intresset för att studera på Campus Manilla gymnasium är mycket stort. Vi är mycket glada och stolta över att så många elever vill tillbringa sina tre år på gymnasiet hos oss. Nedan följer information om hur man söker till Campus Manilla och hur urvalet sker.

 

Antagning till år ett 

Ansökan till gymnasiets första år görs via Gymnasieantagningen Storsthlm (gyantagningen.se), som under våren och sommaren ansvarar för antagning till alla gymnasieskolor i Stockholms län. Urvalet sker på betyg. Gymnasieantagningen hanterar även listorna över reserver till Campus Manilla fram till mitten på augusti, och du kan själv logga in och se status för din placering.

Campus Manilla tar sedan över Gymnasieantagningens reservlistor (datum kommer senare). I mån av lediga platser, under en utsatt period i augusti och september, följer vi dessa listor utan undantag. Vi följer turordningen och kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta någon elev på reservlistan, går platsen till nästa sökande.

När skolan har släppt reservlistan från Gymnasieantagningen upprättar vi en intern reservlista. Man måste då kontakta SYV Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela om man önskar kvarstå som reserv. Om man inte har sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss går det självklart bra att höra av sig till oss på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan och information om vilken skola du går på och vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad främst på betyg och inte anmälningsdatum, men i särskilda fall även andra faktorer (medicinska eller sociala). Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från Gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss. 

 

Antagning till år två och tre

Kontakta SYV Sara Niklasson med samma uppgifter som ovan. Ett byte förutsätter alltid att det finns ledig plats. Rangordningen på denna lista sker enligt samma princip som ovan, men vi lägger även stor vikt vid att din studieplan fungerar med dina kommande studier på Campus Manilla, så bifoga studieplanen.

 

Riktlinjer för fri kvot/utländska betyg

Till läsåret 2019/2020 kommer Campus Manilla gymnasium avsätta ett begränsat antal platser för fri kvot enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 §. Följande typer av bilagor ska behandlas inom ramen för fri kvot:

Bilaga B2: särskilda skäl för förtursantagning
Bilaga B9: utländska betyg

Möjligheten att bedömas inom ramen för den så kallade fria kvoten med bilaga B2 föreligger för sökande som av olika omständigheter inte har kunnat prestera i nivå med sin verkliga kapacitet på grundskolan och som bör ges företräde framför de övriga sökande vid antagningen. Den sökande måste vara behörig samt ha den specifika behörighet som krävs för det program som söks.

Elever med utländska betyg (bilaga B9) söker också på fri kvot. De utländska betygen ska vara översatta till svenska. Gymnasieantagningen kräver dock ingen översättning av nordiska betyg eller betyg på engelska, franska, spanska och tyska. Den sökande måste vara behörig, dvs godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ha den motsvarande behörigheten som krävs för det program som söks.

Huvudmannen gör en bedömning av elever med bilaga B2 samt en behörighetsbedömning av elever med utländska betyg och beslutar om eleven anses behörig eller ej.

 

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.