Ansökan

 


Intresset för att studera på Campus Manilla gymnasium är mycket stort. Vi är mycket glada och stolta över att så många elever vill tillbringa sina tre år på gymnasiet hos oss. Nedan följer information om hur man söker till Campus Manilla och hur urvalet sker.

Antagning till år ett 

När man söker till oss under sitt nionde år på grundskolan görs det via Gymnasieantagningen (gyantagningen.se), som under våren och sommaren ansvarar för antagning till alla gymnasieskolor i Stockholms län. Gymnasieantagningen hanterar även listorna över reserver till Campus Manilla fram till mitten på augusti, och du kan själv logga in och se status för din placering.

Campus Manilla tar sedan över Gymnasieantagningens reservlistor. I mån av lediga platser, under en utsatt period i augusti, följer vi dessa listor utan undantag. Vi följer turordningen och kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta någon elev på reservlistan, går platsen till nästa sökande.

I dagsläget har vi beslutat att släppa reservlistan från Gymnasieantagningen. Om man önskar kvarstå som reserv måste man kontakta SYV Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela detta. Om man inte sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss går det självklart bra att höra av sig till oss på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan och information om vilken skola du går på och vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad på betyg, språkval och andra faktorer (medicinska eller sociala).

Antagning till år två och tre

Kontakta SYV Sara Niklasson med samma uppgifter som ovan. Ett byte förutsätter alltid att det finns ledig plats. Rangordningen på denna lista sker enligt samma princip som ovan, men vi tar även hänsyn till det datum du hörde av dig. Stor vikt läggs även vid att din studieplan fungerar med dina kommande studier på Campus Manilla, så bifoga gärna studieplanen.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.