Ansökan


Ansökan till gymnasiets årskurs 1 görs via enheten för gymnasieantagningen och grundas på betyg. Gymnasieantagningen ansvarar för all antagning fram till mitten på augusti, därefter ta skolan över reservantagningen. När skolan har tagit över reservlistan från gymnasieantagningen följer vi den i tur och ordning tills vi kommit en bit in på terminen.

För mer information, se gymnasieantagningens hemsida: www.gyantagningen.se

Vill du byta till år 2 eller 3 på Campus Manilla gymnasium?

Ett byte till Campus Manilla gymnasium förutsätter alltid att det finns ledig plats. Om det finns ledig plats, och vi har flera som är intresserade, tittar vi på den studieplan som stämmer bäst överens med våra elevers studieplan.  För oss är det viktigt att ett byte blir bra för alla parter.

Är du intresserad av att byta till Campus Manilla gymnasium kontaktar du intresseanmalan@campusmanilla.se och beskriver vilket program du går, vilket program du vill byta till, samt bifogar din studieplan och om möjligt tidigare betyg.

Observera att ett svar ibland kan dröja.