Aktuellt / Nyheter

Ny rutin för frånvaroanmälan på gymnasiet

Från och med läsår 2019/2020 görs frånvaroanmälan för gymnasieelever på telefonnummer 072 933 75 26. Elever under 18 år ska frånvaroanmälas av vårdnadshavare. Frånvaroanmälan ska ske mellan klockan 8:30-9:30 varje dag som eleven är sjuk. Vid insjuknande under dagen kontaktar eleven i första hand sin mentor som frånvarorapporterar för resterande lektioner. Ingen sjuk eller skadad elev får lämna skolan utan att ha anmält detta.