Samhällsvetenskapsprogrammet – BETEENDEVETENSKAP och SAMHÄLLSVETENSKAP


Campus Manilla gymnasium erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet med två inriktningar.

Inriktning beteendevetenskap är ett program för dig som vill veta hur människan och samhället fungerar och utvecklas. Du får fördjupa dig i människors beteende och socialisation samt utvecklar även din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktning samhällsvetenskap passar dig med intresse för samhällskunskap, historia, filosofi och religion. Du får fördjupa dig i politik, samhällets struktur och människors globala livsvillkor.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en gedigen grund för fortsatta studier inom ämnen som kulturgeografi, statsvetenskap, informationsvetenskap, psykologi, nationalekonomi, sociologi och globalisering. Samhällsvetenskapliga programmets bredd ger kunskaper i lärande, ledarskap och kommunikation samt om hur individen, gruppen och ledaren påverkas och utvecklas i olika sammanhang.

Genom kritiskt tänkande lär du dig att uttrycka och framföra dina åsikter professionellt i både tal och skrift. Du kommer även att utveckla din förmåga att analysera, kritiskt granska, söka, värdera fakta och information samt att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Vi erbjuder 28 platser på det samhällsvetenskapliga programmet. De slutliga antagningsgränserna för läsåret 16/17 var:
Inriktning beteendevetenskap: 267,5 poäng (median 283,8 poäng)
Inriktning samhällskunskap: 285 poäng (median 292,5 poäng)

Poängplan (med reservation för ändringar): Beteendevetenskap

Poängplan (med reservation för ändringar): Samhällsvetenskap