CMFF och CMGFF


Det engagemang, intresse och driv som finns hos oss föräldrar när det kommer till våra barn är oslagbart. Lägg därtill den enorma kunskapsbas och alla de nätverk som vi föräldrar tillsammans besitter, och vi skapar en kraftfull och helt unik resurs för vår skola.

Det är med glädje och stolthet som föräldraföreningarna CMFF för grundskolan och CMGFF för gymnasiet har tagit på oss uppdraget att förvalta denna resurs och se till att den kommer vår skola och våra elever till godo på allra bästa sätt.

På Campus Manilla lyfter vår rektor ofta fram samverkan mellan skolan och föräldraföreningarna som en av skolans framgångsfaktorer. Vårt arbete är att på ett smidigt och respektfullt sätt stötta och stärka skolans verksamhet, men också att driva egna fristående projekt, dock alltid i samråd med skolan. Denna modell där alla gör det som de är bra på, gör att vi kan höja kvaliteten på elevernas totala upplevelse av skolan.

Föreningarna är öppna och välkomnar alla föräldrar med barn på skolan. Vi samlar in pengar genom bland annat donationer, sponsorskap och medlemsavgifter, men möjligheten att bidra är mycket större än så. Genom din tid, din yrkesroll, ditt engagemang, din vilja att sprida glädje, ditt kontaktnät eller genom din kunskap har du möjlighet att genom föräldraföreningarna kunna vara delaktig.

Vi arbetar med positiv och hög energinivå där glädje, fokus och inkluderande är våra ledord. Vill du vara med och hjälpa oss utöver ditt medlemskap, hör då gärna av dig till oss på cmff@campusmanilla.se eller cmgff@campusmanilla.se

Klicka här för att bli medlem i grundskolans CMFF
Swisha 300 sek för att bli medlem i gymnasiets CMGFF till: 123 227 94 20

Vänliga hälsningar,
CMFF och CMGFF