ORGANISATION


Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Rektor på Campus Manilla är Maija Möller Grimakova och rektor på Campus Manilla Gymnasium är Peter Karlsson.

Campus Manillas grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 27 elever i årskurs 4-9. Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 28 elever per program och årskurs. I grundskolans kärnämnen sker undervisningen i flerlärarsystem, vilket skapar möjligheter för undervisning i mindre grupper. Detta syftar, liksom all verksamhet på skolan, till att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Huvudman för Campus Manilla är stiftelsen Carpe Scientia (org.nr. 802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden. Dess styrelse består av Lennart Wiklund - ordförande, Bo Kristoffersson - vice ordförande, Karin Lennhammer, Erik Wästlund, Johanna Hagström, Stina Westerberg och Sofia Wingren. Styrelsen har en oberoende valberedning vars ordförande är Lina Högström.