Aktuellt / Nyheter

Reservantagning åk 1 gymnasiet

I dagsläget finns inga lediga platser till år 1 på Campus Manilla gymnasium.

Gymnasieantagningen hanterar listorna över reserver till Campus Manilla fram till skolstart, och du kan själv logga in och se status för din placering.

Campus Manilla tar över Gymnasieantagningens reservlistor i anslutning till skolstart. I mån av lediga platser följer vi dessa listor i tur och ordning utan undantag fram till början på september 2021. Vi kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter, telefonnummer och mailadress, är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta en elev på reservlistan efter två försök, går platsen till nästa sökande.

Nu har vi gått över till en egen reservlista. Om du som står på Gymnasieantagningens lista önskar kvarstå som reserv måste du kontakta vår SYV, Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela detta. Om du inte har sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss hör du av dig på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan, information om vilket program och vilken skola du går på samt vilket program du vill byta till.

Elever på denna nya reservlista kan erbjudas plats enligt en turordning som är baserad på betyg och språkval och inte anmälningsdatum. Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från Gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss. En bit in på terminen gör vi dessutom en individuell bedömning utifrån hur väl din pågående utbildning matchar sökt program. 

I slutet på årskurs 1 kan dessa listor bli inaktuella, om du fortfarande är intresserad av en plats till årskurs 2 behöver du göra en ny intresseanmälan.