Aktuellt / Nyheter

Reservantagning till gymnasiets år 1 – nytt datum för egen lista

Ny information kring hantering av gymnasieantagningens reservlistor; 

Efter SKL:s rekommendation om att följa den centrala gymnasieantagningens reservlistor till 15 september, har vi nu beslutat att förlänga perioden för hur länge vi följer deras reservlistor. Det tidigare datum, 2 september, som angetts för att upprätta en ny lista har nu ändrats till 15 september. Detta innebär att vi följer gymnasieantagningens reservlistor i tur och ordning fram till 15 september, för att därefter upprätta en egen lista enligt instruktioner nedan.

Efter slutantagningen finns i nuläget inga lediga platser i årskurs 1 till Campus Manilla gymnasium.

I mån av lediga platser följer vi gymnasieantagningens listor utan undantag. Vi följer turordningen och kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta en elev på reservlistan, går platsen till nästa sökande.

15 september upprättar vi en egen reservlista med samtliga som visat sitt intresse för vår skola. Om du står på gymnasieantagningens lista måste du kontakta SYV Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela om du önskar kvarstå som reserv. Om du inte har sökt till Campus Manilla via gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss går det självklart bra att höra av dig till oss på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan och information om vilken skola du går på och vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad på betyg och inte anmälningsdatum, men i mycket särskilda fall även andra faktorer (medicinska eller sociala). En bit in på terminen gör vi dessutom en individuell bedömning utifrån hur väl elevens pågående utbildning matchar sökt program. Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss. Vi hör endast av oss om det blir en ledig plats.