Aktuellt / Nyheter

Reservantagning till gymnasiets år 1

Efter slutantagningen finns i nuläget inga lediga platser i årskurs 1 till Campus Manilla gymnasium. Gymnasieantagningen hanterar reservantagningen fram till 15 augusti. Urvalet sker på betyg och du kan själv logga in och se status för din reservplacering.

Vi tar över Gymnasieantagningens reservlistor 15 augusti. I mån av lediga platser, under en utsatt period i augusti och september, följer vi dessa listor utan undantag. Vi följer turordningen och kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta någon elev på reservlistan, går platsen till nästa sökande.

När skolan har släppt reservlistan från Gymnasieantagningen upprättar vi en intern reservlista. Man måste då kontakta SYV Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela om man önskar kvarstå som reserv. Om man inte har sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss går det självklart bra att höra av sig till oss på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan och information om vilken skola du går på och vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad främst på betyg och inte anmälningsdatum, men i särskilda fall även andra faktorer (medicinska eller sociala). Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från Gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss.