Aktuellt / Nyheter

Reservantagning till gymnasiets årskurs 1

Efter slutantagningen finns i nuläget inga lediga platser i årskurs 1 till Campus Manilla gymnasium. 

Gymnasieantagningen hanterar all reservantagning fram till 14 augusti. Du kan själv logga in och se status för din placering. Efter 14 augusti tar vi över Gymnasieantagningens reservlistor och i mån av lediga platser följer vi dessa listor i tur och ordning utan undantag fram till 15 september 2020. Vi kontaktar eleverna på listan via de uppgifter som har lämnats till Gymnasieantagningen, vanligtvis via mail. Det är alltså av största vikt att dessa uppgifter är korrekta. Om vi inte lyckas kontakta en elev på reservlistan efter två försök, går platsen till nästa sökande.

Från 15 september släpper vi reservlistan från Gymnasieantagningen och upprättar en intern reservlista. Om du som står på Gymnasieantagningens lista önskar kvarstå som reserv måste du kontakta vår SYV, Sara Niklasson (sara.niklasson@campusmanilla.se) för att meddela detta. Om du inte har sökt till Campus Manilla via Gymnasieantagningen men ändå vill börja hos oss går det självklart bra att höra av dig till oss på samma sätt. För denna nya reservlista behöver vi namn och personnummer, kontaktuppgifter, slutbetyg från grundskolan, information om vilket program och vilken skola du går på samt vilket program du vill byta till.

Om en plats blir tillgänglig erbjuds elever på denna nya reservlista plats enligt en turordning som är baserad på betyg och inte anmälningsdatum, men i mycket särskilda fall även andra faktorer (medicinska eller sociala). Lediga platser fördelas med andra ord mellan elever från Gymnasieantagningens reservlista, och elever som vid ett senare tillfälle har kontaktat oss. En bit in på terminen gör vi dessutom en individuell bedömning utifrån hur väl din pågående utbildning matchar sökt program.