Aktuellt / Nyheter

Temadag – Källkritik

Under två dagar i februari har grundskolan haft temadagar kring Källkritik. Målet var att eleverna ska få kännedom om att information, oavsett kanal, inte alltid är sann. Eleverna har lärt sig om hur ett rykte kan uppstå och hur snabbt det kan sprida sig. De har även fått lära sig hur man resonerar källkritiskt och hur man kan veta om något är sant eller falskt.

Högstadiet fick även en föreläsning av Christian Engström som bland annat visade exempel på falska nyheter som har spridits i media.