Aktuellt / Nyheter

Toleransprojektet till Warszawa och Treblinka

I samarbete med Toleransprojektet så har 19 elever från Campus Manilla och Fredrikshovs Slotts skola besökt Warszawa och Treblinka. Toleransprojektet syftar bland annat till att låta elever träffas och föra diskussioner genom att betrakta individer, samhället och världen ur olika perspektiv. Eleverna får belysa demokrati, värdegrund, tolerans, människors lika värde, identitet och självbild. Genom problemlösning, öppenhet och tålamod kan vi på sikt förbättra intoleranta idéer för ett bättre och mer tolerant samhälle.