Varför ska du välja Campus Manilla? Det finns tre anledningar. Minst.

Då räknar vi inte de natursköna omgivningarna på Djurgården. Eller den anrika byggnad som skolan huserar i. Eller ens att skolmaten tillagas av våra egna kockar.

Nej, de tre viktigaste anledningarna är istället:

  1.  Vår genomarbetade pedagogik. Vi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.
  2. Vi tror att inlärning främjas om båda hjärnhalvorna stimuleras. Vetenskap och logik balanseras bäst med fantasi och kreativitet.
  3. Vi är en icke vinstdrivande skola. Allt investeras i eleverna och verksamheten.

 

Gissa vem som vinner på det!

Välkommen till Campus Manilla.

Ledande pedagogik

Vi kombinerar nytänkande med beprövad erfarenhet.

Att göra detta innebär att aktivt följa utvecklingen inom den pedagogiska forskningen. Det innebär även en lärarkår som ständigt utbyter pedagogiska erfarenheter med varandra.

Singaporematte innebär att utgå från läsförståelse och logiskt tänkande i undervisningen.

Inom ramen för genrepedagogik sker samarbete mellan svenskämnet och de övriga ämnena. Här finns mer information om genrepedagogik: Genrepedagogik

Campus Manilla har hög personaltäthet och storleken på undervisningsgrupperna är behovsbaserad.

”Problemlösning och läsförståelse är grundpelarna i vår matematikundervisning som vi inspirerats av från Singapore. Vi lägger mycket fokus på att förstå och lösa problem samt sätta in dessa i elevernas vardag.” – Johanna Larsson, lärare på Campus Manilla

Båda hjärnhalvorna

 

Det här är en text om båda hjärnhalvorna. Ta den gärna med en nypa salt.

Det är viktigt att barnen lär sig matematik och naturvetenskap sida vid sida med konst, musik och dans. Barnen ska inte bara kunna räkna och minnas utan även kunna tänka såväl kritiskt som kreativt.

Projekt som Bokens Dag, Vårsalongen, Hela Manilla Skriver och Hela Manilla Sjunger är exempel på det. Lego League, som vi är engagerade i, är ett annat.

För är det inte så, att när vi genom konsten lär oss se, respektera och omfamna varandras särart och olikheter, som vi blir bättre människor? Att utbilda, bilda och utveckla världsmedborgare är en självklarhet för oss på Campus Manilla.

Av den anledningen samarbetar Campus Manilla också med flera skolor utomlands. Bland dessa märks Downe House School och Cokethorpe School. Ett annat exempel är att eleverna inom ramen för språkundervisningen i årskurs 8 åker och besöker sina vänskolor i Spanien, Tyskland och Frankrike. Vänskolorna besöker sedan oss i årskurs 9.

 

”Att arbeta på Campus Manilla betyder att dagligen inspireras av de förmågor som våra elever besitter. Lika inspirerande är det att ständigt imponeras av personalens professionella inställning till sitt arbete.” – Mikael Marffy, Skolledare på Campus Manilla

Inget vinstintresse

Eleverna går med vinst. Inte vi.

På Campus Manilla går alla resurser till eleverna. Skolan drivs av en stiftelse, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i eleverna och skolan.

Att investera i kommande generationer innebär för oss även att utveckla elevernas medmänsklighet.

Manilla Cares är ett exempel på hur det kan ta sig uttryck.