Kontakt

Receptionen

08 – 662 77 00
adm@campusmanilla.se

Adress

Campus Manilla
Manillavägen 32-36
115 21 Stockholm

Receptionen

08 – 662 77 00
adm@campusmanilla.se

Adress

Campus Manilla
Manillavägen 32-36
115 21 Stockholm

Skolans ledningsgrupp

Observera att skolans ledningsgrupp inte hanterar några köfrågor.

Robert Mellander

Rektor

Karl Meyer

Biträdande rektor - Gymnasiet

Joel Filipp

Biträdande rektor - Högstadiet

Josefin Whitmore

Biträdande rektor - Lågstadiet & Mellanstadiet

Timothy Whitmore

Fritidschef