IT - frågor


Här hittar du de vanligaste frågorna om IT på Campus Manilla. Om du inte hittar din fråga nedan, kan du maila it@campusmanilla.se.

Hur ser IT-miljön ut på Campus Manilla?
- Skolan erbjuder delade iPads elever i årskurs F-3.
- Elever i årskurs 4-6 får tillgång till en egen iPad att använda till skolarbete.
- Elever i årskurs 7-9 får tillgång till en egen skoldator (MacBook Air 13)
- Elever i gymnasiet får tillgång till en egen skoldator (MacBook Air 13)

Vilka villkor gäller?
Alla villkor och avtal finns under filer/länkar på Schoolsoft. Avtal som reglerar användning av iPad/dator tecknas mellan skolan och elev/vårdnadshavare. iPad/dator är endast avsedd för skolbruk! Skulle en elev sluta på Campus Manilla eller göra studieuppehåll, måste datorn alltid lämnas in till IT-ansvarig.

Får jag ta hem min iPad/dator?
Elever i årskurs 6-9 samt gymnasieelever får ta hem sin iPad/dator. Detta gäller även lov. Elever i årskurs F-5 får inte ta med sina iPads hem, inte heller under skollov.

Får man köpa loss sin MacBook efter grundskolan/gymnasiet?
Beslut fattas från år till år.

Får man koppla upp sig mot skolans nätverk med sin iPad/dator?
Ja, det får man. Vi erbjuder Wi-Fi (namn: Manillaskolan) för alla elever. Har man inte lösenordet, fråga receptionen.

Vad händer om min iPad/dator har gått sönder eller blivit stulen?
Ni hittar all information som rör skador och stöld via fliken ”Stöld/Skador”.

Är iPads och datorer försäkrade?
Ja, all IT-utrusning är försäkrade med AmTrust försäkringsvillkor.

Jag har tappat bort min laddare. Får jag en ny?
Nej, vi erbjuder endast hjälp med laddare när det handlar om garantifel. Om man har råkat slarva bort sin laddare, är man ersättningsskyldig. Om det är ett garantifel på laddaren, går man till IT-ansvarig som hjälper er med att skicka in den.

STÖLD/SKADOR

Min iPad/dator har blivit stulen/borttappad, vad gör jag?
Om din iPad/dator har blivit stulen är det viktigt att genast göra en redogörelse för när, var och hur datorn blivit stulen. Ni hittar stöldblanketten via fliken ”Blanketter” på Schoolsoft. Därefter gör man en polisanmälan. Vid en polisanmälan behöver man uppgifter om datorn som serienummer och inköpsvärde. Denna information får ni av IT-ansvarig.

Kopia på polisanmälan och stöldblanketten ska lämnas till IT-ansvarig. Hur lång tid det tar innan man får en ny iPad/dator varierar.

OBS! Du kan komma att bli ersättningsskyldig för din iPad/dator.

Min iPad/dator har gått sönder. Vad gör jag?
Så fort det uppstår en skada på datorn/iPad (till exempel att den tappas, skadas av vätska eller annat) ska man gå till IT-ansvarig och visa skadan. Vid skador är det viktigt att skriva en redogörelse för när, var och hur din iPad/dator gick sönder. Ni hittar blanketten för skadeanmälan via fliken ”blanketter” på Schoolsoft.

När ni har fyllt i blanketten ska du lämna in din iPad/dator tillsammans med blanketten till IT-ansvarig. Därefter skickas iPad/dator som ett försäkringsärende för reparation. Hur lång tid det tar innan din iPad/dator kommer tillbaka från lagning varierar.

OBS! Var beredd på att en självrisk på 500-1000 kr kan tillkomma eller att du kan behöva stå för hela reparationskostnaden.

Garantifel
Om ett problem uppstår som du inte själv har orsakat och som inte är ett försäkringsärende skall ett garantiärende registreras. Om din iPad/dator i övrigt är i gott skick står tillverkaren för att åtgärda problem som täcks av garantiprogrammet.

Upptäcker du ett garantifel, ska du välja blanketten ”garantifel” via fliken ”blanketter” på Schoolsoft. Därefter ska du lämna in datorn tillsammans med blanketten till IT-ansvarig, som skickar in datorn för lagning.

Kontakta IT-ansvarig