Vanliga frågor

Campus Manilla Gymnasium

Vanliga frågor & svar

Nedan följer svaren på de frågor vi oftast får ställda till oss. Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Nej. Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg.

Ja, vi har vanligtvis två-tre öppna hus för gymnasieskolan. Under läsår 23/24 har vi öppet hus 28/11-23, 30/1-24 & 2/5-24. Du hittar mer info under “Aktuellt”. Observera att dessa öppna hus endast är för gymnasieskolan, vi som arbetar vid dessa tillfällen svarar inte på frågor om grundskolan.

Nej. Att gå på Campus Manilla är avgiftsfritt.
Campus Manilla är icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Nej. Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg. Du söker via Gymnasieantagningens hemsida.

Vi har Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Läs gärna mer om programmen under “Våra program”.

För att söka till gymnasiet från en internationell skola måste eleven ansöka via fri kvot för utländska betyg. När en elev söker med fri kvot söker den som vanligt via Gymnasieantagningen, men med uppladdade dokument på sina utländska betyg. Gymnasieskolorna avsätter sedan ett begränsat antal platser för elever med fri kvot och antagning sker manuellt av ansvarig på kommun eller rektor på fristående skola. 

Campus Manilla grundskola och gymnasieskola har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Vi har egen skolmatsal med egna kockar som lagar den mesta maten från grunden. Det finns även möjlighet till vegetarisk och vegansk kost, eller specialkost om du är allergisk. Vi är väldigt stolta över vår skolmat!

Vi tar ej emot oanmälda besök, under skoltid är skolan inte en offentlig plats. Om du vill besöka skolan tar du enklast kontakt med skolan per mail eller besöker oss på ett inplanerat öppet hus.

Bra fråga! Vi liknar många andra gymnasieskolor, men något som brukar särskilja oss är att man som elev har möjlighet att läsa entreprenörskap på alla våra program. På vårt ekonomiprogram läser du även matematiken på snabbare takt vilket gör att du kan läsa upp till matematik 5 på ekonomi! Vi har naturen runt hörnet och närhet till både vatten, skog och grönområden, vilket är unikt för en gymnasieskola. Vi är en liten skola men med ett stort engagemang från lärare, elevkår och elevföreningar. Att vara en liten skola bidrar till god gemenskap.

Det går ca 260 elever på gymnasiet, och det är omkring 31 elever per klass. Till varje år tar vi in 31 elever per klass och totalt 93 elever.

Vi har ett traditionellt schema med lärarledda lektioner, inget blockschema. Schemat varierar från år till år, men man börjar vanligtvis inte tidigare än 8.20 och slutar omkring 15.30-16.30. Ibland börjar man senare och ibland slutar man tidigare.

Vi samarbetar med en brittisk skola där vi gör kortare utbyten. Vi samarbetar även med en skola i Spanien via Erasmus+ och på hösten åker våra elever som läser spanska till samarbetsskolan i Barcelona. På våren kommer deras elever till oss.  

Ja! Vi har en specialpedagog på heltid som stöttar elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsan har kontinuerlig kontakt med lärarna för att de ska vara insatta i de anpassningar som ska ske i undervisningen. Anpassningar kan till exempel vara möjlighet till längre skrivtid, muntliga kompletteringar och att skriva prov i mindre grupp.

Vi skulle t.ex vilja utveckla samarbetet mellan klasser och årskurser för att bygga fler relationer mellan klasserna, samt kunna erbjuda fler individuella val (blir svårare för en liten skola).

Vi har inga kompletteringstillfällen. Vi har två omprovstillfällen per läsår för elever som missat prov eller inte nått godkänd nivå.

Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för att nå full meritpoäng, dvs matematik, engelska 7 och moderna språk. Utöver det brukar vi kunna erbjuda retorik, musik eller bild, idrott och hälsa 2 och naturkunskap 2.

Antagningsgränserna varierar från år till år och vi vet inte på förhand vilka betyg som krävs för att komma in. Det beror på söktryck och vad eleverna som söker har för betyg. Däremot visar tidigare antagningsstatistik att det brukar krävas omkring 300 till våra program. Senaste lägsta gränserna var 317,5 till ekonomi, 300 till natur och 295 till samhälle.

Vi erbjuder franska, spanska och tyska.

Våra tre största upptagningsområden är Stockholm, Lidingö och Nacka. Vi har även elever från Danderyd, Järfälla, Huddinge, Täby, Solna och Upplands Väsby.

Vi har elevråd och elevkår på skolan. Utöver det finns olika kommittéer för högtider och student, aktieklubb, schackklubb och diverse idrottsföreningar.

Du kan ta dig hit med buss 67 från Odenplan, via Karlaplan, då stannar bussen vid skolan. Du kan även ta spårvagn 7 från Sergels torg till Waldemarsudde och byta till buss eller promenera en bit, eller ta båt till Blockhusudden från Lidingö och Nacka med en kortare promenad till skolan.