IT-frågor

IT – frågor


Campus Manilla erbjuder 1-1 IT-enheter till alla elever i åk 4-9 samt gymnaiset.  

Här hittar du de vanligaste frågorna om IT på Campus Manilla.

Hur ser IT-miljön ut på Campus Manilla?
– Skolan erbjuder delade iPads till elever i årskurs F-3.
– Elever i årskurs 4-6 får tillgång till en egen skoldator att använda till skolarbete.
– Elever i årskurs 7-9 får tillgång till en egen skoldator.
– Elever i gymnasiet får tillgång till en egen skoldator. 

Vilka villkor gäller?
Alla villkor och avtal finns under filer/länkar på Schoolsoft. Avtal som reglerar användning av iPad/dator tecknas mellan skolan och elev/vårdnadshavare. iPad/dator är endast avsedd för skolbruk! Skulle en elev sluta på Campus Manilla eller göra studieuppehåll, måste datorn alltid lämnas in till IT-ansvarig.

Får jag ta hem min skoldator?
Elever i årskurs 6-9 samt gymnasieelever får ta hem sin skoldator. Detta gäller även lov. Elever i årskurs F-5 får inte ta med sina skoldatorer/iPads hem, inte heller under skollov.

Får man köpa loss sin skoldator efter grundskolan/gymnasiet?
Beslut fattas från år till år.

Får man koppla upp sig mot skolans nätverk med sin iPad/dator?
Ja, det får man. Vi erbjuder Wi-Fi för alla elever. Nätverk

Är iPads och datorer försäkrade?
Ja, all IT-utrusning är försäkrade med AmTrust försäkringsvillkor.

Jag har tappat bort min laddare. Får jag en ny?
Nej, vi erbjuder endast hjälp med laddare när det handlar om garantifel. Om man har råkat slarva bort sin laddare, är man ersättningsskyldig. Om det är ett garantifel på laddaren, går man till IT-ansvarig som hjälper er med att skicka in den.

STÖLD/SKADOR

Min iPad/dator har blivit stulen/borttappad, vad gör jag?
Om din iPad/dator har blivit stulen är det viktigt att genast kontakta IT-ansvarig, och göra en redogörelse för när, var och hur datorn försvunnit. Därefter måste en polisanmälan göras. Vid en polisanmälan behöver man uppgifter om datorn som serienummer och inköpsvärde. Denna information får ni av IT-ansvarig.

Kopia på polisanmälan och stöldblanketten ska lämnas till IT-ansvarig. Hur lång tid det tar innan man får en ny iPad/dator varierar.

Min iPad/dator har gått sönder. Vad gör jag?
Så fort det uppstår en skada på datorn/iPad (till exempel att den tappas, skadas av vätska eller annat) ska man gå till IT-ansvarig och visa skadan. Vid skador är det viktigt att att redogöra för när, var och hur din iPad/dator gick sönder.

Därefter skickas iPad/dator som ett försäkringsärende för reparation. Hur lång tid det tar innan din iPad/dator kommer tillbaka från lagning varierar.

Garantifel
Om ett problem uppstår som du inte själv har orsakat och som inte är ett försäkringsärende skall ett garantiärende registreras. Kontakta IT-ansvarig för vidare information.

Kontakt:
IT@ariam100.sg-host.com