Årskurs F-9

Grundskolan

Grundskolan är tvåparallellig och har elever från 6-årsverksamhet upp till årskurs 9, totalt är vi ca 530 elever på grundskolan.

Utbildning som förnyar och tar till vara

Campus Manilla följer kontinuerligt internationell pedagogisk forskning och ligger i framkant akademiskt. Vi utvärderar och utvecklar pedagogiken och har ett flexibelt och rörligt arbetssätt där vi är öppna för att testa och tillämpa nya rön och metoder. Skolan är delaktig i den pedagogiska debatten och strävar efter att driva pedagogiska frågor i Sverige.

Vi har en individ- och behovsanpassad undervisning. Vi tror på eleverna och på Campus Manilla har kunskapsutvecklingen inget tak.

På Campus Manilla är dans obligatoriskt för årskurs F-3. Våra morgonsamlingar är en blandning av elevuppträdanden, klassisk musik och körsång. Våra elever deltar i LEGO League och lär sig programmering.

Våra elever får även ta del av internationella utbyten och samarbeten. För att ge både praktiska och teoretiska erfarenheter använder vi modern teknik som ett självklart arbetsredskap.

Vi ser lärarens kompetenser som den viktigaste kvalitetsfaktorn för elevens lärande. Skolan erbjuder därför kontinuerlig kompetensutveckling och internationella utbyten. Organisationen är lärande och tar vara på skolans samlade kompetens, och vi strävar efter att vara en tillgänglig lärarkår.

Egna kockar

På Campus Manilla har vi förmånen att kunna servera eleverna mat som är lagad från grunden. Vi har egna kockar i köket vilket möjliggör att eleverna får en näringsrik och vällagad måltid varje dag.

Läs och se när Skolmatskollen från Nyheter24 besökte Campus Manilla!Knut, 18, på Campus Manilla: ”Jag tror vi har Sveriges bästa skolmat.”Länk till artikeln