FAQ

FAQ


 

Hur gör jag en köanmälan till Campus Manilla grundskola?

Först när ditt barn har fyllt ett år kan du göra en anmälan via Admentums formulär för köanmälan. Du hittar mer information, samt formuläret under “Ansökan” för grundskolan.

Mitt barn har syskonförtur till Campus Manilla grundskola, är hen garanterad en plats vid antagning?

Om det finns fler barn med syskonförtur än vad vi har platser för måste vi göra ett urval. Urvalet baseras på anmälningsdag. Därför kan vi aldrig garantera en plats, även om barnet har syskonförtur.

Mitt barn går på Campus Manilla grundskola, har barnet förtur till Campus Manilla gymnasium?

Nej. Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg.

Mitt barn går på Campus Manilla grundskola, har mitt äldre barn syskonförtur till Campus Manilla gymnasium?

Nej. Syskonförtur gäller ej till gymnasieskolan.

Har ni öppet hus på grundskolan?

Nej. Vi har dessvärre inga planer på att hålla ett öppet hus på grundskolan.

Har ni öppet hus på gymnasiet?

Ja, vi har oftast två-tre öppna hus för gymnasieskolan. Under covid-19 har vi haft ett digitalt öppet hus. Du hittar film och livesändning i våra nyheter under “Aktuellt”. Observera att dessa öppna hus endast är för gymnasieskolan, vi som arbetar vid dessa tillfällen svarar inte på frågor om grundskolan. 

Kostar det något att gå på Campus Manilla?

Nej. Att gå på Campus Manilla är avgiftsfritt. Däremot betalar du en avgift om ditt barn ska gå på fritids eller delta i externa fritidsaktiviteter.

Är ni en vinstdrivande skola?

Campus Manilla är icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden.

Måste jag fylla i en köanmälan för att ansöka till årskurs 1 på Campus Manilla gymnasium?

Nej. Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg. Du söker via Gymnasieantagningens hemsida.

Vilka program har ni på Campus Manilla gymnasium?

Vi har Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Läs gärna mer om programmen under “Om skolan”.

Mitt barn går på en internationell skola och vill söka till Campus Manilla gymnasium, hur fungerar det?

För att söka till gymnasiet från en internationell skola måste eleven ansöka via fri kvot för utländska betyg. När en elev söker med fri kvot söker den som vanligt via Gymnasieantagningen, men med uppladdade dokument på sina utländska betyg. Gymnasieskolorna avsätter sedan ett begränsat antal platser för elever med fri kvot och antagning sker manuellt av ansvarig på kommun eller rektor på fristående skola. Läs gärna mer under “Ansökan” för gymnasiet.

Har ni ett fullständigt elevhälsoteam?

Campus Manilla grundskola och gymnasieskola har ett elevhälsoteam som består av; skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Har ni eget skolkök?

På Campus Manilla har vi ett eget och renoverat skolkök från 2015, med våra egna kockar. All mat lagas till största del från grunden.

Kan jag besöka Campus Manilla?

Vi tar ej emot oanmälda besök, under skoltid är skolan inte en offentlig plats. Om du av en särskild anledning vill besöka skolan tar du enklast kontakt med skolan per mail.