Visselblåsarpolicy – Grundskola

Visselblåsapolicy

  • Hem
  • Visselblåsarpolicy – Grundskola

Campus Manillas visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?

Campus Manilla strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet som du når genom att klicka här campusmanilla.visslan-report.se

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, eller praktikant. Entreprenörer och leverantörer till Campus Manilla som fått reda på missförhållanden kan också rapportera. Även om du har slutat på Campus Manilla eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Om du är vårdnadshavare eller elev som har synpunkter på verksamheten, vänligen se vår klagomålshantering.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott som är inom företaget som är av allmänintresse av att det kommer fram uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som kan rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Hur rapporterar jag?

Vid ett ärende använder vi oss av Visslan, som är vår digitala visselblåsningskanal. Den är alltid tillgänglig via följande länk: https://campusmanilla.visslan-report.se.

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

  • Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning
  • Du kan vara anonym under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd.

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

Frågor?

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsar­ärenden är du alltid välkommen att kontakta robert.mellander@campusmanilla.se