Grundskola

Ansökan


Ansökan till Campus Manilla görs digitalt genom att registrera anmälan till vårt kösystem. Du hittar länken för anmälan längre ned på sidan. Vi ber er att läsa igenom ansökningsregler innan ni gör er ansökan. 

Ansökningsregler
 • Barnet måste ha fyllt ett år. Anmälningar som sker innan ettårsdagen räknas som ogiltiga och tas bort ur systemet. Det är ert ansvar att göra en ny anmälan på ettårsdagen.
 • Barnet måste även ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan. Om personnummer saknas vänligen kontakta skolan för mer information kring tillvägagångssätt.
 • Endast anmälningar i Admentum godtas.

 

Antagningsprocess till förskoleklass

Vi tar varje hösttermin in 48 elever fördelat på två klasser till förskoleklass. Vid antagning till förskoleklass tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):

 1. Syskonförtur
 2. Könummerordning

 

Antagningsprocess till åk 1

Vid antagning till åk 1 antas 48 elever. Följande urvalskriterier tillämpas (i turordning):

 1. Elever som går i förskoleklass på Campus Manilla vid antagningstillfället
 2. Syskonförtur
 3. Könummerordning

 

Antagningsprocess till åk 4

Till årskurs 4 utökar vi klasserna med fyra elever per klass, totalt åtta elever. Vid antagning till åk 4 tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):

 1. Syskonförtur
 2. Könummerordning

 

Syskonförtur

Campus Manillas första urvalskriterium är syskonförtur. Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven som elev på skolan det läsår det köande barnet ska börja skolan. Som syskon räknas barn som har minst en gemensam vårdnadshavare och/eller samma folkbokföringsadress

Observera att syskonförtur inte gäller för tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Könummerordning

Könummerordning bestäms genom kötid. Kötiden bestäms utifrån hur nära ansökan är inkommen i relation till barnets ettårsdag. 

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera stryks barnet ur kön om:

 • Erbjudande om plats kommer i retur p.g.a. okänd adress
 • Familjen avstår från erbjuden plats
 • Svar på erbjudanden inte inkommer i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår. Erbjuds ni inte plats till förskoleklass kommer skolan att meddela er detta. Er ansökan finns då kvar i kön för framtida antagningar. Har du fler frågor, kontakta skolans
expedition: adm@ariam100.sg-host.com

Köplacering

Observera! Vi kommunicerar inte köplacering då vi tillämpar syskonförtur och kön kan komma att förändras.

Anmälan

När anmälan är gjord skickar Admentum en bekräftelse till den epostadress som du angett. Klicka här för anmälan till kön.

Det är ert ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade.
Har ni glömt ert lösenord, finns här en länk för att skicka efter nytt lösenord. Du kan även göra uppdateringar och dylikt. Klicka här.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.