Manilla Cares

Manilla Cares är ett initiativ för socialt ansvarstagande i utbildningsmiljön som startades av CMFF. Likt många andra ledande skolor och universitet är detta arbete en hörnsten i skolans kärnvärden och en naturlig del av Campus Manillas profil. Campus Manilla har som uppdrag enl. skollagen (2010:800) att skapa medborgare med rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Mycket av det arbete som sker inom Manilla Cares belyser just dessa värderingar och ger studenter och föräldrar möjlighet att tillsammans med skolan aktivt arbeta med projekt som gör skillnad.

Målsättningen är att inspirera och utmana studenter och föräldrar på skolan att aktivt engagera sig för ledarskap inom filantropi. Projekten inom Manilla Cares syftar till att ge de medverkande ökad förståelse och nya perspektiv på sin omvärld för att främja medkänsla samtidigt som vi gör samhällsnytta.

Manilla Cares avser att vara en inkluderande paraplyorganisation där parallella initiativ av olika sorter kan fortgå simultant. Alla projekt är frivilliga, självfinansierande och kan drivas på fristående basis eller i samarbete med en välgörenhetsorganisation. Det gemensamma ska vara att projektet ifråga ger barnen en möjlighet att aktivt och praktiskt påverka sin omvärld på ett positivt sätt.

Det finns två sätt att hjälpa till:

Ekonomisk hjälp – insamlingar sker till förmån för olika organisationer eller ändamål.Volontärarbete – studenter och/eller föräldrar ger sin tid och energi till läxhjälp, mentorprogram, sällskap till äldre, miljöprojekt, insamlingar och anti-mobbningsprojekt.