Organisation

 
 
 

Organisation


Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Rektor på Campus Manilla är Robert Mellander.

Campus Manillas grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 28 elever i årskurs 4-9. Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 29 elever per program och årskurs. I grundskolans kärnämnen sker undervisningen i flerlärarsystem, vilket skapar möjligheter för undervisning i mindre grupper. Detta syftar, liksom all verksamhet på skolan, till att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Huvudman för Campus Manilla är stiftelsen Carpe Scientia (org.nr. 802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden. Dess styrelse består av Ida Karlberg Gidlund – ordförande, Lisa Antman, Richard Kiw, Johanna Hagström, Sofia Palmqvist, Regina Sipos och Elias Wästberg . Styrelsen har en oberoende valberedning vars ordförande är Joanna Hummel.