Ansökan


Ansökningsregler
  • Barnet måste ha fyllt ett år. Anmälningar som sker innan ettårsdagen räknas som ogiltiga och tas bort ur systemet. Det är ert ansvar att göra en ny anmälan på ettårsdagen.
  • Barnet måste även ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan.
  • Endast anmälningar i Admentum godtas.

 

Antagningsprocess

Vi tar varje hösttermin in 48 elever till F-klass. Vid antagning erbjuds plats först till barn med syskonförtur, därefter till barn i könummerordning enligt anmälningsdatum.

Syskonförtur

Campus Manillas första urvalskriterium är syskonförtur. Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven som elev på skolan det läsår det köande barnet ska börja skolan. Som syskon räknas barn som har minst en gemensam vårdnadshavare och/eller samma folkbokföringsadress

Observera att syskonförtur inte gäller för tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera stryks barnet ur kön om:

  • Erbjudande om plats kommer i retur p.g.a. okänd adress
  • Familjen avstår från erbjuden plats
  • Svar på erbjudanden inte inkommer i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår. Har du fler frågor, kontakta skolans
expedition: adm@campusmanilla.se

Köplacering

Observera! Vi kommunicerar inte köplacering då vi tillämpar syskonförtur och kön kan komma att förändras.

Anmälan

När anmälan är gjord skickar Admentum en bekräftelse till den epostadress som du angett. Klicka här för anmälan till kön.

Det är ert ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade.
Har ni glömt ert lösenord, finns här en länk för att skicka efter nytt lösenord. Du kan även göra uppdateringar och dylikt. Klicka här .

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.