Ansökan

Ansökan för Campus Manilla grundskola

Vi är glada och stolta över att intresset för att studera på Campus Manilla grundskola är stort. Ansökan till Campus Manilla görs digitalt genom att registrera anmälan till vårt kösystem. Du hittar länken för anmälan längre ned på sidan. Vi ber er att läsa igenom ansökningsregler innan ni gör er ansökan.

Ansökningsregler

Observera att nya regler gäller för barn födda 2023 eller senare. Från och med 1 januari 2024 gäller regeln att barnet måste ha fyllt fyra år för att kunna placeras i kön. För barn födda 2022 eller tidigare gäller fortfarande att barnet ska ha fyllt ett år.

För barn födda 2023 eller senare:

  • Barnet måste ha fyllt fyra år. Anmälningar som sker innan fyraårsdagen räknas som ogiltiga och tas bort ur systemet. Det är ert ansvar att göra en ny anmälan på fyraårsdagen.
  • Barnet måste även ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan. Om personnummer saknas vänligen kontakta skolan för mer information kring tillvägagångssätt.
  • Endast anmälningar i Admentum godtas.

För barn födda 2022 eller tidigare:

  • Barnet måste ha fyllt ett år. Anmälningar som sker innan ettårsdagen räknas som ogiltiga och tas bort ur systemet. Det är ert ansvar att göra en ny anmälan på ettårsdagen.
  • Barnet måste även ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan. Om personnummer saknas vänligen kontakta skolan för mer information kring tillvägagångssätt.
  • Endast anmälningar i Admentum godtas.

Urvalskriterier

Campus Manillas första urvalskriterium är syskonförtur. Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven som elev på skolan det läsår det köande barnet ska börja skolan. Som syskon räknas barn som har minst en gemensam vårdnadshavare och/eller samma folkbokföringsadress

Observera att syskonförtur inte gäller för tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Campus Manillas andra urvalskriterium är kötid. Kötid bestäms utifrån hur nära ansökan är inkommen i relation till barnets ettårsdag. I det fall att det finns flera ansökningar som är inkomna på barns ettårsdag kommer tidpunkten på dygnet då ansökan inkommit avgöra placering i kön. Det innebär att ansökningar inkomna tidigare på dygnet på barnets ettårsdag har bättre köplacering än ansökningar inkomna senare under dygnet på barnets ettårsdag.

Antagningsprocess till förskoleklass

Vi tar varje hösttermin in 52 elever fördelat på två klasser till förskoleklass. Vid antagning till förskoleklass tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):
1. Syskonförtur
2. Kötid

Antagningsprocess till åk 1

Vid antagning till åk 1 antas 52 elever. Följande urvalskriterier tillämpas (i turordning):
1. Elever som går i förskoleklass på Campus Manilla vid antagningstillfället
2. Syskonförtur
3. Kötid

Antagningsprocess till åk 4

Till årskurs 4 utökar vi klasserna med två elever per klass, totalt fyra elever. Vid antagning till åk 4 tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):
1. Syskonförtur
2. Kötid

Antagningsprocess till åk 7

Till årskurs 7 utökar vi klasserna med två elever per klass, totalt fyra elever. Vid antagning till åk 7 tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):
1. Syskonförtur
2. Kötid

Antagningsprocess till övriga årskurser

Antagning till övriga årskurser görs när någon elev slutar och en ledig plats uppstår. Vid antagning till övriga årskurser tillämpar vi följande urvalskriterier (i turordning):
1. Syskonförtur
2. Kötid

Ansökan grundskola banner

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera stryks barnet ur kön om:
  • Erbjudande om plats kommer i retur p.g.a. okänd adress
  • Familjen avstår från erbjuden plats
  • Svar på erbjudanden inte inkommer i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår. Erbjuds ni inte plats till förskoleklass kommer skolan att meddela er detta. Er ansökan finns då kvar i kön för framtida antagningar. Har du fler frågor, kontakta skolans expedition: adm@campusmanilla.se

Köplacering

Observera! Vi kommunicerar inte köplacering då vi tillämpar syskonförtur och kön kan komma att förändras.

Anmälan

När anmälan är gjord skickar Admentum en bekräftelse till den epostadress som du angett. Klicka här för anmälan till kön.

Observera att det är ert ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade.

Har ni glömt ert lösenord, finns här en länk för att skicka efter nytt lösenord. Du kan även göra uppdateringar och dylikt. Klicka här.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.