Grundskolan är tvåparallellig och har elever från F-9

Campus Manilla följer kontinuerligt internationell pedagogisk forskning och ligger i framkant akademiskt. Vi utvärderar och utvecklar pedagogiken och har ett flexibelt och rörligt arbetssätt där vi är öppna för att testa och tillämpa nya rön och metoder. Skolan är delaktig i den pedagogiska debatten och strävar efter att driva pedagogiska frågor i Sverige.

Vi har en individ- och behovsanpassad undervisning. Vi tror på eleverna och på Campus Manilla har kunskapsutvecklingen inget tak.

På Campus Manilla är dans obligatoriskt för årskurs F-3. Våra morgonsamlingar är en blandning av elevuppträdanden, klassisk musik och körsång. Våra elever deltar i LEGO League och lär sig programmering.

Våra elever får även ta del av internationella utbyten och samarbeten. För att ge både praktiska och teoretiska erfarenheter använder vi modern teknik som ett självklart arbetsredskap.

Vi ser lärarens kompetenser som den viktigaste kvalitetsfaktorn för elevens lärande. Skolan erbjuder därför kontinuerlig kompetensutveckling och internationella utbyten. Organisationen är lärande och tar vara på skolans samlade kompetens, och vi strävar efter att vara en tillgänglig lärarkår.

Tjejer i klassrum på Manilla Grundskola

Ansök till Campus Manilla grundskola

Vi är glada och stolta över att intresset för att studera på Campus Manilla grundskola är stort. Ansökan till Campus Manilla görs digitalt genom att registrera anmälan till vårt kösystem.