Vanliga frågor

Campus Manilla Grundskola

Vanliga frågor & svar

Nedan följer svaren på de frågor vi oftast får ställda till oss. Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Först när ditt barn har fyllt ett år kan du göra en anmälan via Admentums formulär för köanmälan. Du hittar mer information, samt formuläret under “Ansökan” för grundskolan.
Om det finns fler barn med syskonförtur än vad vi har platser för måste vi göra ett urval. Urvalet baseras på anmälningsdag. Därför kan vi aldrig garantera en plats, även om barnet har syskonförtur.
Nej. Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg.
Nej. Vi har dessvärre inga planer på att hålla ett öppet hus på grundskolan.
Nej. Att gå på Campus Manilla är avgiftsfritt. Däremot betalar du en avgift om ditt barn ska gå på fritids eller delta i externa fritidsaktiviteter.
Campus Manilla är icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Campus Manilla grundskola och gymnasieskola har ett elevhälsoteam som består av; skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.
På Campus Manilla har vi ett eget och renoverat skolkök från 2015, med våra egna kockar. All mat lagas till största del från grunden.
Vi tar ej emot oanmälda besök, under skoltid är skolan inte en offentlig plats. Om du av en särskild anledning vill besöka skolan tar du enklast kontakt med skolan per mail.