Organisation

Organisation

Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Rektor på Campus Manilla är Robert Mellander.

Campus Manillas grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 28 elever i årskurs 4-9. Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 29 elever per program och årskurs. I grundskolans kärnämnen sker undervisningen i flerlärarsystem, vilket skapar möjligheter för undervisning i mindre grupper. Detta syftar, liksom all verksamhet på skolan, till att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Styrelsen

Huvudman för Campus Manilla är Campus Manilla Utbildning AB (org. nr 556883-4765) vars styrelse består av Ida Karlberg Gidlund – ordförande, Lisa Antman, Johanna Hagström, Richard Kiw, Sofia Palmqvist, Regina Sipos och Elias Wästberg. Vill ni kontakta styrelsen nås den på styrelsen@campusmanilla.se.

En oberoende valberedning föreslår styrelsen. Ordförande i valberedningen är Nils Styf.

Stiftelsen

Campus Manilla Utbildning AB är helägt av stiftelsen Carpe Scientia (org.nr.
802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst
obunden.

Campus Manilla gymnasium