Vårt Campuskoncept - En unik miljö skapar ett unikt fritids

I vår verksamhet strävar vi efter att bidra till elevernas livslånga lärande. Genom att bygga vidare på undervisningen väcker vi elevernas nyfikenhet och glädje även på eftermiddagarna. För oss är det naturligt att fritids och skola samarbetar och interagerar med varandra under hela dagen. Campus Manilla erbjuder fritids från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten består av tre delar: lillfritids för förskoleklasserna, fritids för elever i årskurs 1–3 och fritidsklubben för elever i årskurs 4–6.

Som en del av vårt Campuskoncept kan vi erbjuda eleverna skolbuss till skolan på morgonen. Vi erbjuder därefter både läxhjälp och ett brett urval av aktiviteter innan de sedan tar skolbussen hem.

Fritidsbarn leker bland löv
Kreativitet på fritids

Vi ger eleverna möjligheter att utveckla sina kreativa förmågor

Bland aktiviteterna som arrangeras märks kör, friidrott, bakning, skapande, sagostund, klättring, läxklubb, Lego education, engelska, yoga, pingis, kreativ verkstad, och basket. Vissa av våra aktiviteter arrangeras i samarbete med externa aktörer och är avgiftsbelagda. Exempel på sådana aktiviteter är piano, gitarr, cheerleading, Base 23 (dans), programmering och tennis.

Fritids ambition och inriktning är att ta vara på och utmana elevernas kunskaper och färdigheter samt ge dem möjligheter att utveckla sina kreativa förmågor. I den fria leken uppmuntrar vi till ett flexibelt och roligt lekande och vi finns nära barnen för att stötta och stimulera dem i deras olika sysselsättningar.