Vår verksamhet

F-9

Grundskolan är tvåparallellig och har elever från 6-årsverksamhet upp till årskurs 9, totalt är vi ca 530 elever på grundskolan.

Fritids

Genom att bygga vidare på undervisningen väcker vi elevernas nyfikenhet och glädje även på eftermiddagarna.