Om skolan

Välkommen till Campus Manilla - En unik skola på många sätt

Campus Manilla ligger i en oslagbart vacker miljö med natursköna omgivningar på Djurgården. Skolan huserar i anrika byggnader och skolmaten tillagas på plats av våra egna kockar – Men det är inte det viktigaste. Istället är det vår ledande pedagogik, vårt koncept “båda hjärnhalvorna” och det faktum att vi inte är en vinstdrivande skola som är det viktigaste.

01. Ledande pedagogik

Vi kombinerar nytänkande med beprövad erfarenhet.

Att göra detta innebär att aktivt följa utvecklingen inom den pedagogiska forskningen. Det innebär även en lärarkår som ständigt utbyter pedagogiska erfarenheter med varandra.

Singaporematte innebär att utgå från läsförståelse och logiskt tänkande i undervisningen.

Inom ramen för genrepedagogik sker samarbete mellan svenskämnet och de övriga ämnena. Campus Manilla har hög personaltäthet och storleken på undervisningsgrupperna är behovsbaserad.

Arbeta på skolan
Tjejer i klassrum på Manilla Grundskola

02. Båda hjärnhalvorna

Det här är en text om båda hjärnhalvorna. Ta den gärna med en nypa salt.

Det är viktigt att barnen lär sig matematik och naturvetenskap sida vid sida med konst, musik och dans. Barnen ska inte bara kunna räkna och minnas utan även kunna tänka såväl kritiskt som kreativt.

Projekt som Bokens Dag, Vårsalongen, Hela Manilla Skriver och Hela Manilla Sjunger är exempel på det. Lego League, som vi är engagerade i, är ett annat. För är det inte så, att när vi genom konsten lär oss se, respektera och omfamna varandras särart och olikheter, som vi blir bättre människor? Att utbilda, bilda och utveckla världsmedborgare är en självklarhet för oss på Campus Manilla.

Av den anledningen samarbetar Campus Manilla också med flera skolor utomlands. Bland dessa märks Downe House School och Cokethorpe School. Ett annat exempel är att eleverna inom ramen för språkundervisningen i årskurs 8 åker och besöker sina vänskolor i Spanien, Tyskland och Frankrike. Vänskolorna besöker sedan oss i årskurs 9.

03. Inget vinstintresse

Eleverna går med vinst. Inte vi.

På Campus Manilla går alla resurser till eleverna. Skolan drivs av en stiftelse, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i eleverna och skolan.

Att investera i kommande generationer innebär för oss även att utveckla elevernas medmänsklighet. Manilla Cares på initiativ av föräldraföreningen CMFF  är ett exempel på hur det kan ta sig uttryck.

Elevhälsa på gymnasiet och i grundskolan

Att arbeta på Campus Manilla betyder att dagligen inspireras av de förmågor som våra elever besitter. Lika inspirerande är det att ständigt imponeras av personalens professionella inställning till sitt arbete.

- Mikael Marffy, Skolledare på Campus Manilla